எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பஞ்சாட்சரம் சுசீலா

திருமதி பஞ்சாட்சரம் சுசீலா

Born 15/09/1960 - Death 15/06/2020 வல்வெட்டித்துறை (Birth Place) புதுக்குளம் (Lived Place)