எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நாகேந்திரகுருக்கள் வைத்தீஸ்வர ஐயர்

திரு நாகேந்திரகுருக்கள் வைத்தீஸ்வர ஐயர்

Born 14/09/1941 - Death 27/05/2023 நல்லூர் கல்வியங்காடு (Birth Place) தென் ஆபிரிக்கா Durban (Lived Place)