எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நாகலிங்கம் மகாலிங்கம் Premium Design

திரு நாகலிங்கம் மகாலிங்கம்

Born 08/08/1951 - Death 30/05/2023 யாழ். காரைநகர் புதுறோட், (Birth Place)