எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

6ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் அலோஷியஸ் மேரிபிறக்சீடா (மல்லிகா) Premium Design

அமரர் அலோஷியஸ் மேரிபிறக்சீடா (மல்லிகா)

Born 29/03/1945 - Death 01/06/2017 யாழ். நாரந்தனை (Birth Place) வவுனியா, ஸ்கந்தபுரம் (Lived Place)