எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் பிரதீஷ் கருணாகரன் Premium Design

அமரர் பிரதீஷ் கருணாகரன்

Born 15/06/2003 - Death 02/06/2023 பிரித்தானியா லண்டன் Luton (Birth Place) பிரித்தானியா Toddington, Milton Keyne (Lived Place)