எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி இரத்தினாம்பிகை சாந்தலிங்கம் Premium Design

திருமதி இரத்தினாம்பிகை சாந்தலிங்கம்

Born 04/04/1928 - Death 01/06/2023 யாழ். வேலணை மேற்கு (Birth Place) கொழும்பு வெள்ளவத்தை (Lived Place)