எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

10ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் நடராசா சிவபாக்கியம்

அமரர் நடராசா சிவபாக்கியம்

Born 05/01/1934 - Death 06/06/2013 யாழ். அல்வாய் (Birth Place) ஜேர்மனி Bochum (Lived Place)