எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி லோகநாயகி செல்வரத்தினம்

திருமதி லோகநாயகி செல்வரத்தினம்

Born 11/08/1934 - Death 07/06/2023 சுண்டிக்குளி (Birth Place) கொழும்பு வெள்ளவத்தை (Lived Place)