எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சதாசிவம்பிள்ளை சோதிலிங்கம் (சோதி) Premium Design

திரு சதாசிவம்பிள்ளை சோதிலிங்கம் (சோதி)

Born 24/08/1952 - Death 06/06/2023 யாழ். வேலணை வடக்கு, (Birth Place) ஜேர்மனி Heilbronn (Lived Place)