எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி செல்லம்மா சின்னத்தம்பி

திருமதி செல்லம்மா சின்னத்தம்பி

Born 03/02/1932 - Death 14/06/2023 முல்லைத்தீவு (Birth Place) முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு (Lived Place)