எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சண்முகம் அருள்நாதன் (N M S அருள்நாதன்) Premium Design

திரு சண்முகம் அருள்நாதன் (N M S அருள்நாதன்)

Born 08/06/1954 - Death 13/06/2023 யாழ். வேலணை மேற்கு (Birth Place) கொழும்பு (Lived Place)