எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு வேலாயுதர் விசுவநாதர் Premium Design

திரு வேலாயுதர் விசுவநாதர்

Born 26/01/1937 - Death 26/06/2020 வரணி இடைக்குறிச்சி (Birth Place) வரணி இடைக்குறிச்சி (Lived Place)