எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

நன்றி நவிலல்

திரு பேதுருப்பிள்ளை சிறில் (துரை)

திரு பேதுருப்பிள்ளை சிறில் (துரை)

Born 07/07/1946 - Death 03/06/2023 யாழ். மயிலிட்டி (Birth Place) நோர்வே Oslo (Lived Place)