எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

திரு நடராசா நற்குணராசா

திரு நடராசா நற்குணராசா

Born 26/12/1949 - Death 27/06/2022 யாழ். அல்வாய் (Birth Place) பிரித்தானியா லண்டன், அவுஸ்திரேலியா Sydney (Lived Place)