எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி மதியாபரணம் புஸ்பராணி

திருமதி மதியாபரணம் புஸ்பராணி

Born 14/04/2023 - Death 18/06/2023 யாழ். வண்ணார்பண்ணை வட மேற்கு நீராவியடி (Birth Place) பிரான்ஸ் Villepinte (Lived Place)