எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பரராசசிங்கம் பார்த்தீபன்

திரு பரராசசிங்கம் பார்த்தீபன்

Born 30/11/1971 - Death 02/07/2023 யாழ். வீமன்காமம் (Birth Place) மலேசியா Kuala Lumpur (Lived Place)