எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு முத்தையா கதிரகாமநாதன் Premium Design

திரு முத்தையா கதிரகாமநாதன்

Born 24/04/1963 - Death 09/07/2023 யாழ். தாவடி (Birth Place) இத்தாலி Catania, Reggio emilia (Lived Place)