எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு விஸ்வலிங்கம் பஞ்சலிங்கதுரை

திரு விஸ்வலிங்கம் பஞ்சலிங்கதுரை

Born 08/06/1947 - Death 04/07/2023 யாழ். புங்குடுதீவு (Birth Place) இங்கிலாந்து Hampshire Fareham (Lived Place)