எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கதிரமலை கஜேந்திரன் Premium Design

திரு கதிரமலை கஜேந்திரன்

Born 01/01/1970 - Death 16/07/2023 யாழ். வசாவிளான் (Birth Place) பிரான்ஸ் Clichy-sous-Bois, பிரித்தானியா லண்டன் Ilford (Lived Place)