எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் கார்த்திகேசு சிவகுமார் (சிவா) Premium Design

அமரர் கார்த்திகேசு சிவகுமார் (சிவா)

Born 03/03/1967 - Death 10/07/2019 மன்னார் புதுக்குளம் (Birth Place) லண்டன் Ilford (Lived Place)