எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு துரை சிவபாதம் Premium Design

திரு துரை சிவபாதம்

Born 15/08/1938 - Death 25/07/2023 வளலாய் (Birth Place) சுவிஸ் Geneva (Lived Place)