எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சறோஜா சோமஸ்கந்தன்

திருமதி சறோஜா சோமஸ்கந்தன்

Born 30/10/1954 - Death 24/07/2023 யாழ். மானிப்பாய் வீதி (Birth Place) ஜேர்மனி Wesel (Lived Place)