எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

நினைவஞ்சலி

திரு திருலிங்கம் வடிவேலு Premium Design

திரு திருலிங்கம் வடிவேலு

Born 15/01/1954 - Death 15/01/2020 யாழ். துன்னாலை (Birth Place) ஜேர்மனி Dortmund (Lived Place)