எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சிங்கராஜா வசந்தகுமார் Premium Design

திரு சிங்கராஜா வசந்தகுமார்

Born 14/04/1961 - Death 24/07/2023 கரம்பன் (Birth Place) ஜேர்மனி Bremen (Lived Place)