எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சின்னத்தம்பி நவரட்ணம் Premium Design

திரு சின்னத்தம்பி நவரட்ணம்

Born 09/04/1940 - Death 14/07/2020 கைதடி வடக்கு (Birth Place) கைதடி தெற்கு (Lived Place)