எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி மகேஸ்வரி பீதாம்பரம் (திருப்பதி டீச்சர்)

திருமதி மகேஸ்வரி பீதாம்பரம் (திருப்பதி டீச்சர்)

Born 25/11/1931 - Death 07/08/2023 யாழ். உடுவில் (Birth Place) சங்குவேலி, அவுஸ்திரேலியா Melbourne (Lived Place)