எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இரத்தினம் அட்சலிங்கம் Premium Design

திரு இரத்தினம் அட்சலிங்கம்

Born 13/05/1930 - Death 14/07/2020 அளவெட்டி (Birth Place) நல்லூர் (Lived Place)