எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு வஸ்தியாம்பிள்ளை லோறன்ஸ் (துரை) Premium Design

திரு வஸ்தியாம்பிள்ளை லோறன்ஸ் (துரை)

Born 07/01/1949 - Death 10/07/2020 பாஷையூர் (Birth Place) ஜேர்மனி Bremen (Lived Place)