எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி நாகராசா சின்னம்மா Premium Design

திருமதி நாகராசா சின்னம்மா

Born 07/02/1933 - Death 18/07/2020 நயினாதீவு (Birth Place) கொட்டடி, பிரான்ஸ் (Lived Place)