எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு வல்லிபுரம் மகேந்திரன்

திரு வல்லிபுரம் மகேந்திரன்

Born 21/09/1952 - Death 07/08/2023 யாழ். சாவகச்சேரி (Birth Place) ஜேர்மனி Mülheim (Lived Place)