எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இரட்ணம் தருமலிங்கம் (மன்னவர்) Premium Design

திரு இரட்ணம் தருமலிங்கம் (மன்னவர்)

Born 01/10/1948 - Death 10/02/2020 யாழ். கரணவாய் மூத்தவிநாயகர் கோவிலடி (Birth Place) சுவிஸ் Zurich (Lived Place)