எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தேவானந்தம் லூயிஸ் அருளானந்தம் Premium Design

திரு தேவானந்தம் லூயிஸ் அருளானந்தம்

Born 09/12/1958 - Death 20/07/2020 வசாவிளான் (Birth Place) கனடா (Lived Place)