எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தர்ஷிகா மயூரன் Premium Design

திருமதி தர்ஷிகா மயூரன்

Born 18/05/1981 - Death 03/09/2023 யாழ். இருபாலை (Birth Place) கொழும்பு (Lived Place)