எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கதிர்காமு தர்மலிங்கம்

திரு கதிர்காமு தர்மலிங்கம்

Born 01/11/1946 - Death 07/09/2023 யாழ். நீர்வேலி (Birth Place) யாழ். நீர்வேலி (Lived Place)