எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பேராயிரம் இராசலட்சுமி (பேராயிரம் ரீச்சர்)

திருமதி பேராயிரம் இராசலட்சுமி (பேராயிரம் ரீச்சர்)

Born 22/10/1937 - Death 05/09/2023 யாழ். மண்டைதீவு (Birth Place) வண்ணார்பண்ணை (Lived Place)