எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பொன்னையா பாலச்சந்திரன்

திரு பொன்னையா பாலச்சந்திரன்

Born 06/11/1936 - Death 04/09/2023 யாழ். கரவெட்டி கிழக்கு (Birth Place) யாழ். கரவெட்டி கிழக்கு (Lived Place)