எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் தம்பு சுகன் Premium Design

அமரர் தம்பு சுகன்

Born 28/02/1965 - Death 26/09/2022 யாழ். அரியாலை கதிரவேலு ஒழுங்கை (Birth Place) பிரான்ஸ் Bobigny (Lived Place)