எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பத்மாதேவி அருளானந்தசிவம் Premium Design

திருமதி பத்மாதேவி அருளானந்தசிவம்

Born 20/01/1957 - Death 11/09/2023 இணுவில் கிழக்கு (Birth Place) ஜேர்மனி, லண்டன் Catford (Lived Place)