எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தங்கராஜா விஜயபாஸ்கர் Premium Design

திரு தங்கராஜா விஜயபாஸ்கர்

Born 18/10/1977 - Death 10/09/2023 யாழ். கன்னாதிட்டி (Birth Place) சுவிஸ் Basel (Lived Place)