எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி நடராஜா செல்லம்மா Premium Design

திருமதி நடராஜா செல்லம்மா

Born 14/09/1929 - Death 14/09/2023 யாழ். கைதடி (Birth Place) யாழ். கைதடி (Lived Place)