எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

4ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் கீர்த்திக் இரவீந்திரன் Premium Design

அமரர் கீர்த்திக் இரவீந்திரன்

Born 17/06/1993 - Death 16/09/2019 சுவிஸ் Burgdorf (Birth Place) கனடா Toronto Ajax (Lived Place)