எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் நவரெட்ணம் சந்திரகாந்தன் Premium Design

அமரர் நவரெட்ணம் சந்திரகாந்தன்

Born 30/04/1961 - Death 18/08/2020 யாழ். அச்சுவேலி (Birth Place) கனடா (Lived Place)