எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் சிந்துயன் சொர்ணேஸ்வரன் Premium Design

அமரர் சிந்துயன் சொர்ணேஸ்வரன்

Born 16/05/1994 - Death 16/09/2021 டென்மார்க் Viborg (Birth Place) டென்மார்க் Herning (Lived Place)