எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

திருமதி கோவிந்தி சின்னத்தங்கம் Premium Design

திருமதி கோவிந்தி சின்னத்தங்கம்

Born 21/07/1950 - Death 02/10/2022 யாழ். வரணி இயற்றாலை (Birth Place) யாழ். வரணி இயற்றாலை (Lived Place)