எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி முத்தையா இராஜேஸ்வரி Premium Design

திருமதி முத்தையா இராஜேஸ்வரி

Born 27/07/1941 - Death 22/09/2023 கொழும்பு (Birth Place) யாழ்ப்பாணம் (Lived Place)