எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி திஷாந்தினி பங்கிராஸ் Premium Design

திருமதி திஷாந்தினி பங்கிராஸ்

Born 01/01/1964 - Death 20/09/2023 யாழ்ப்பாணம் காங்கேசன்துறை (Birth Place) பிரான்ஸ் Torcy (Lived Place)