எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தயாநந்தினி சொனிலிஸ்ரன் (சுபா)

திருமதி தயாநந்தினி சொனிலிஸ்ரன் (சுபா)

Born 15/05/1971 - Death 24/09/2023 யாழ்ப்பாணம் கொக்குவில் (Birth Place) இந்தியா சென்னை (Lived Place)