எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் ஜெயலட்சுமி தருமகுலசிங்கம் Premium Design

அமரர் ஜெயலட்சுமி தருமகுலசிங்கம்

Born 18/02/1966 - Death 02/10/2022 நீர்கொழும்பு (Birth Place) நீர்கொழும்பு (Lived Place)