எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தியாகராசா சரஸ்வதி Premium Design

திருமதி தியாகராசா சரஸ்வதி

Born 16/07/1954 - Death 02/10/2023 யாழ்ப்பாணம் சரவணை (Birth Place) சுவிஸ் Aargau Boswil (Lived Place)