எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சண்முகராஜா வள்ளி அமிர்தராணி (Alta ராணி) Premium Design

திருமதி சண்முகராஜா வள்ளி அமிர்தராணி (Alta ராணி)

Born 03/03/1945 - Death 03/08/2020 மலேசியா கோலாலம்பூர் (Birth Place) தொண்டைமானாறு , நோர்வே (Lived Place)